Organization - ระบบองค์กร

Organization - ระบบองค์กร

Organization

กำหนดข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ขององค์กรได้

รายละเอียดข้อมูลธุรกิจ, ข้อมูลภาษี, การจ่ายประกันสังคม ปรับเปลี่ยนเองได้ตามประกาศจากภาครัฐ

สามารถเพิ่มสาขาได้ไม่จำกัด

รองรับการกำหนดหน่วยงาน และตำแหน่ง ตามโครงสร้างองค์กร

โปรแกรมบริหารงานบุคคลออนไลน์ HR Cloud ระบบองค์กร Organization

แจ้งข่าวสารขององค์กร ให้กับพนักงานทราบอย่างรวดเร็ว

กำหนดกลุ่มการแจ้งข่าวสาร และระยะเวลาการแสดงข่าวได้ พนักงาน สามารถดูข่าวสาร ประกาศจากบริษัทได้ผ่านทาง application ง่ายๆ

โปรแกรมบริหารงานบุคคลออนไลน์ HR Cloud ระบบองค์กร Organization
 4428
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์