10 สิ่งที่ควรรู้ เพื่อก้าวสู่การเป็น HR มืออาชีพ

10 สิ่งที่ควรรู้ เพื่อก้าวสู่การเป็น HR มืออาชีพ

ทักษะที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องมี 

สำหรับทักษะที่ HR มืออาชีพจำเป็นต้องมี เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

ทำให้สิ่งต่างๆ รอบตัวเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการทำงานที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลา แล้วคุณจะรับมือกับการทำงานในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ได้อย่างไร ? ถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล 

10 สิ่งที่ควรรู้! เพื่อก้าวสู่การเป็น HR มืออาชีพ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ได้เป็นตำแหน่งที่มีความจำเป็นต่อการสรรหาบุคลากรขององค์กรเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เรียกได้ว่าจะต้องมีทักษะและความรู้รอบด้านเลยทีเดียว หากคุณอยากกลายเป็น HR มืออาชีพ จะต้องมีทักษะอะไรบ้าง? ไปดูกัน 
1.รู้และเชี่ยวชาญเรื่องทรัพยากรบุคคล 
HR ทั่วไปต้องรู้ แต่HR มืออาชีพจะต้องเชี่ยวชาญทั้งเรื่องสิทธิของพนักงาน สวัสดิการประกันสังคม เพราะงานหลักๆของ HR คือการจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรให้เรียบร้อยเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ ไปจนถึงปัญหาใหญ่ๆ

2. ทักษะการสื่อสารและประสานงาน 
HR จะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางการพูด การรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น หรือส่งข้อความผ่านตัวอักษะเพื่อติดต่อกับคนอื่นตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือต้องสื่อสารในรูปแบบไหน อย่าลืมสื่อสารอย่างเป็นมิตร มีมารยาทและมีความเป็นมืออาชีพ จำเอาไว้ว่าๅ HR ที่มีคุณสมบัติที่ดี และ สามารถเป็น HR มืออาชีพได้นั้น จะต้องสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้สถานการณ์แย่ลง

3. มีวินัยและบริหารเวลาได้ดี 
HR เป็นคนที่ต้องคอยจัดการปัญหาให้กับคนทั้งองค์กร ซึ่งไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปัญหาจะเกิดขึ้นตอนไหน เมื่อไหร่ หรือเรื่องอะไร ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาได้สะสางงานของตัวเอง ดังนั้นการมีวินัยและการบริหารเวลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงาน เพราะจะช่วยให้ HR มืออาชีพรู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องสะสางงานให้เสร็จ และจะแบ่งเวลาอย่างไรถ้าเกิดเรื่องสำคัญที่ต้องทำพร้อมๆกัน 

4. เป็นคนที่พนักงานปรึกษาได้อย่างสบายใจ 
HR มืออาชีพ จะต้องเป็นคนที่พนักงานในองค์กรทุกคนปรึกษาได้อย่างสบายใจ เพราะมีความน่าเชื่อถือ เชี่ยวชาญและเก็บความลับของพนักงานได้ อย่าลืมว่าความเชื่อใจและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สร้างได้ยาก แต่เสียไปได้ง่ายมาก ดังนั้นจะต้องพยายามรักษาความน่าเชื่อถือเอาไว้ให้ดี 

5. ยุติธรรมและวางตัวเป็นกลาง 
HR มักจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหา เพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ โดย HR มืออาชีพจะต้องเป็นผู้กำหนดทิศทางความถูกต้องและให้ความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายให้ได้ ซึ่งทักษะนี้จะต้องอาศัยทั้งเวลาและประสบการณ์ เพื่อสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบคอบและดีที่สุด

6. ทักษะด้านการวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 
HR มืออาชีพต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการวิเคราะห์ โดยจะต้องเป็นคนที่สามารถรวบรวมตีความและวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี สามารถระบุแนวโน้มตามข้อมูล วางแผนตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ 

7. เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้แทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ดังนั้น HR มืออาชีพจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ และหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วมากขึ้น 

8. มีความรู้เรื่องโซเชียลมีเดีย
HR มืออาชีพ ควรมีความรู้เรื่องโซเชียลมีเดีย และสามารถใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ได้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับผู้สมัครงาน สร้างความเชื่อมั่น และสามารถโต้ตอบกับผู้สมัครงานได้ด้วย การใช้โซเชียลมีเดียจึงเป็นเรื่องที่ HR มืออาชีพ ควรให้ความสำคัญ 

9. ทักษะด้านการตลาด 
HR มืออาชีพ ต้องมีทักษะและใช้เทคนิคด้านการตลาด เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่แบรนด์ขององค์กร อาจจะด้วยการสร้างเว็บไซต์ หรือสร้างโซเชียลมีเดีย โดยมีข้อมูลต่างๆ ขององค์กร ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาหาและอ่านข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรได้ และที่สำคัญอย่าลืมเรียนรู้ที่จะทำการตลาดบนโทรศัพท์มือถือด้วย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้สมัครงานที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการใช้สมาร์ทโฟนสูงขึ้นเรื่อยๆ

10. ก้าวล้ำตามเทรนด์อยู่เสมอ
การเป็น HR มืออาชีพในยุคดิจิทัลนี้ ต้องก้าวตามให้ทันยุคสมัย โดยจะต้องใช้เครื่องมือและกระบวนการอื่นๆ ที่ชาญฉลาดมากขึ้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถช่วยจัดการการทำงานด้าน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและง่ายขึ้น เช่น ในการสรรหาผู้สมัครงานที่ใช่ หากต้องมีการสัมภาษณ์งานแบบข้ามประเทศ ก็สามารถใช้เทคโนโลยี video conference ในการสัมภาษณ์งานแบบ real-time และเห็นหน้าเห็นตาผู้สมัครงานได้ด้วย 

ที่มา : https://www.asearcher.com/ 

 76
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์