วิธีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร

วิธีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร

บริหารงานอย่างไรให้เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในยุคนี้ เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ หลายองค์กรก็ต่างก็มุ่งหวังที่จะผลักดันวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเสียทีเดียว เรามาดูกันว่าอะไรที่องค์กรทำแล้วอาจเป็นการทำลายความคิดสร้างสรรค์โดยไม่รู้ตัว และมีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์กร

1.มอบงานที่ท้าทาย

เป็นศิลปะในการบริหารคนของหัวหน้าเลย เพราะในการที่จะสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ หัวหน้าจะต้องรู้รายละเอียดของทีมงานแต่ละคนว่ามีความสนใจหรือมีแพสชั่น
ในด้านใด เพื่อหางานที่สนุกและท้าทายให้เขาทำ หากหัวหน้าสามารถจับคู่งานกับคนให้เหมาะสมก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น

2.ให้อิสระในการทำงาน

การจะคิดค้นผลงานที่สร้างสรรค์ได้ อย่างแรกคนทำงานต้องมีอิสระในการทำงานและตัดสินใจได้เองก่อน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการหรือขั้นตอนการทำงาน หัวหน้าเพียงแค่ให้เป้าหมายที่ชัดเจน
ก็พอ การทำแบบนี้จะทำให้ทีมงานรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของงานและมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น แม้บางครั้งวิธีการทำงานที่เขาเลือกเองอาจเจออุปสรรคหรือปัญหา แต่เขาก็จะได้ฝึกนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการคิดพลิกแพลงแก้ปัญหา

3.จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ

ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมก็คือเงินและเวลา ดังนั้นจึงสำคัญมากที่หัวหน้าจะต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาดเพราะหากไม่จัดสรรให้ดีแล้ว
ก็สามารถทำลายความคิดสร้างสรรค์ได้เลย โดยเฉพาะเวลาซึ่งเป็นข้อกดดันสำคัญสำหรับความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีช่วงเวลาให้ได้ตกผลึก อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่างานเร่งทุกงานจะทำลายความคิดสร้างสรรค์เสมอไปหากเป็นงานที่ทำให้ทีมงานรู้สึกท้าทาย

4.สร้างทีมที่มีความหลากหลาย

ความคิดสร้างสรรค์คือการนำความคิดที่หลากหลายมาต่อยอดและเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดเป็นวิธีใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากกรอบเดิมๆ ดังนั้นการที่จะมีความคิดที่หลากหลายก็ต้องมีทีมงานที่มีแบ็คกราวด์ที่หลากหลายด้วย ซึ่งการที่จะบริหารความหลากหลายหัวหน้าจะต้องทำให้ทุกคนเชื่อในเป้าหมายเดียวกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือกัน และเคารพและเชื่อในฝีมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกคนมีแรงจูงใจที่จะทำงานร่วมกัน และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับหัวหน้าในการหาคนที่แตกต่างแต่เคมีตรงกันรวมเข้าไว้ด้วยกัน

5.ให้กำลังใจและคำชม

ทีมงานจะมีแรงจูงใจในการทำงานหากเขารู้สึกว่างานที่เขาทำมีความหมาย น่าภูมิใจ หรือ สามารถสร้างประโยชน์ให้องค์กรและสังคม เชื่อหรือไม่ว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านการสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ไม่ได้ให้รางวัลเป็นตัวเงินบ่อยครั้งนัก แต่สิ่งที่ให้ตลอดเวลาคือ การยอมรับ และคำชม ซึ่งสามารถให้ก่อนที่จะรู้ผลลัพธ์ของงานนั้นๆ ด้วย โดยไม่จำเป็นต้องรอฟีดแบคจากลูกค้าหรือยอดขาย ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ทีมงานรู้สึกว่ามีพื้นที่ปลอดภัยในการทำงาน กล้าทดลองและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ซึ่งช่วยยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของทีมให้มีมากยิ่งขึ้น

6.การสนับสนุนที่ดีจากองค์กร

แรงสนับสนุนจากหัวหน้าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ผู้นำองค์กรจะต้องสร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น องค์กรต้องโปร่งใส เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน ขณะเดียวกันก็ให้รางวัลที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้มีแรงจูงใจทำงานที่สร้างสรรค์ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://adecco.co.th/th/

 145
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์