ใช้งานง่าย ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน

ทางเลือกใหม่ของ การบริหารงานบุคคล On Cloud

HR Cloud โปรแกรมบริหารงานบุคคล on cloud

โปรแกรมบริหารงานบุคคล on cloud

ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ไม่ต้องเตรียม Server ประหยัดค่าใช้จ่าย

ใช้งานง่าย ทันสมัย ตอบโจทย์ lifestyle ยุคใหม่ ผ่าน

Web application

บริหาร ตรวจสอบ และจัดการ ข้อมูลต่างๆ ของพนักงานได้ในที่เดียว

Self service

พนักงานสามารถทำเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ทุกที่ ทุกเวลา

Mobile application

พนักงานสามารถ ลงเวลา ขอเอกสาร หรืออนุมัติเอกสาร ดู paysilp ของตัวเองใด้ง่ายๆ

ปลอดภัย

ด้วยการจำกัด Device ในการ เข้าใช้งาน Mobile Application ของพนักงานแต่ละคน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล on cloud

ให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วย HR Cloud Feature

Organization

Organization ระบบองค์กร อัพเดตข่าวสารขององค์กร

Organization

กำหนดข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ขององค์กร

เพิ่มสาขา หน่วยงาน ตำแหน่งงาน ได้อย่างไม่จำกัด

อัพเดตข่าวสารขององค์กร

ให้กับพนักงานได้ทันทีผ่านทาง web & Mobile Application

Personnel

Personnel ระบบพนักงาน

Personnel

เก็บประวัติพนักงาน

พร้อมแนบไฟล์ เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ

การปรับเงินเดือน

หน่วยงาน ตำแหน่ง และประเภทพนักงาน

จัดการข้อมูลการว่าจ้าง สัญญาจ้าง และการทดลองงาน

บันทึกข้อมูลบทลงโทษ และการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

กำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ 4 รูปแบบ

เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ทั้งผู้ดูแลระบบ และพนักงาน

Admin
HR
Manager
Employee

Time Attendance

Time Attendance ระบบเวลาการทำงาน จัดการ ตรวจสอบข้อมูลตารางการทำงานของพนักงาน

Time Attendance

จัดการ ตรวจสอบข้อมูล ตารางการทำงานของพนักงาน

กะงาน การลงเวลาเข้า – ออก, ขาดงาน, ลางาน, OT และข้อมูลอื่นๆ ได้ อย่างครบถ้วนในหน้าจอเดียว

Time Attendance ระบบเวลาการทำงาน ลงเวลาเข้า-ออก การทำงานด้วย GPS

ลงเวลาเข้า-ออก การทำงานด้วย GPS

เพิ่มความสะดวกในการลงเวลาได้ทุกที่ ผ่าน Mobile Application ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องดูแลเครื่องลงเวลา ให้ยุ่งยาก

พร้อมถ่ายรูปยืนยัน การลงเวลา

สามารถกำหนดสถานที่ การลงเวลาได้

ระบบประมวลผลเวลา ให้อัตโนมัติแบบ Real time

Import Export ข้อมูล ไปใช้งานได้อย่างสะดวก

Approve Center

Approve Center ระบบการอนุมัติ

Approve Center

หัวหน้างานสามารถตรวจสอบเอกสาร และอนุมัติเอกสารของพนักงานได้แบบ real time ทั้ง Web Mobile application ได้ทุกที่ ทุกเวลา

รองรับการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ

แยกแต่ละประเภทเอกสาร ได้หลายลำดับขั้น

รองรับการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ แยกแต่ละประเภทเอกสาร ได้หลายลำดับขั้น

ขอและอนุมัติเอกสารได้ง่ายๆ

Time Attendance ระบบเวลาการทำงาน ลงเวลาเข้า-ออก การทำงานด้วย GPS

ขอและอนุมัติเอกสารได้ง่ายๆ

ขอลา เต็มวัน ครึ่งวัน หรือกำหนด จำนวนชั่วโมงการลาเอง

พนักงานสามารถดูข้อมูลการลาของตัวเองได้

ทำงานล่วงเวลาก่อน - หลังเวลางาน และวันหยุด

โดยระบุจำนวนชั่วโมง ที่ต้องทำ OT ได้เองง่ายๆ

ขอทำงานนอกสถานที่

ตรวจสอบโดยหัวหน้างาน ไม่ต้องทำการ แจ้งผ่าน HR ลดภาระการทำงาน

แก้ไขข้อมูลการลงเวลา

พนักงานสามารถดูข้อมูลการลาของตัวเองได้

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ

สามารถแนบหลักฐาน เพียงได้รับการอนุมัติ ก็จะได้รับค่าใช้จ่าย ที่ขอเบิกพร้อมเงินเดือนได้เลย

ขอเอกสารสำคัญ

พนักงานขอเอกสาร HR รับทราบ ส่งเอกสารได้รวดเร็ว

Payroll

Payroll ระบบการจ่ายเงินเดือน

Payroll

ระบบคำนวณเงินให้

ไม่ยุ่งยาก ถูกต้อง แม่นยำ ลดความผิดพลาด

เงินเดือนพนักงาน

รายได้ รายหักประจำ

หัก ขาด ลา มาสาย-ออกก่อน

รายได้กะงาน รายได้ OT เบี้ยขยัน

ภาษีอัตราก้าวหน้า ประกันสังคม

หักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบรองรับการสร้างไฟล์ เพื่อนำส่ง พร้อมนำไปใช้งาน

ธนาคาร
ภาษี
ประกันสังคม
กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ
กองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา
Payroll E-paysilp พร้อมส่งตรงถึงพนักงาน

E-paysilp พร้อมส่งตรงถึงพนักงาน

พนักงานสามารถดู paysilp ของตัวเอง ผ่าน Mobile Application หรือจะเลือกส่งเข้า email ได้ รวมถึงรองรับการ print payslip กระดาษ carbon เลือกได้ง่ายตามสะดวก

โปรแกรมบริหารงานบุคคล on cloud

  • มากกว่า0 องค์กร
  • 0 พนักงานในระบบ

ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ เพื่อจัดการเรื่องบริหารงานบุคคล

จัดเต็มครบทุก Features

Self service ใช้งานง่าย ในราคาที่คุ้มค่า

จำนวนพนักงานไม่เกิน 30 คน

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจ myHRCloud

เชิญร่วมใช้งานกับเรา ได้ที่

Line:
Tel:
qrCode-HRCloud

ท่านสามารถทดลองใช้งานแบบเต็มระบบได้ ฟรี 30 วัน

ทดลองใช้งานฟรี
แพ็คเกจที่เลือก
30
คน
฿9,900
/ต่อปี
  • Organization System
  • Personnel System
  • Time Attendance System
  • Payroll System
  • Approve Center System

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจ myHRCloud

เชิญร่วมใช้งานกับเรา ได้ที่

Line:
Tel:
qrCode-HRCloud

ท่านสามารถทดลองใช้งานแบบเต็มระบบได้ ฟรี 30 วัน

ทดลองใช้งานฟรี

ส่งข้อความเพื่อให้เราติดต่อกลับ

ชื่อผู้ติดต่อ :
ชื่อบริษัท :
จำนวนพนักงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
จำนวนสาขา :
เรื่อง :
รายละเอียด :
มีบริษัทอื่นที่ท่านดูแลอยู่หรือไม่ :
ระบุรายละเอียดบริษัทในเครือเพิ่มเติม เพื่อเสนอราคา :
รอบอบรมออนไลน์ :
captcha
อุ่นใจด้วยการให้บริการที่พร้อม Support ปัญหา หรือข้อสงสัยของคุณตลอดอายุการใช้งาน เพราะเราเข้าใจใน งาน HR

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์