Time Attendance - ระบบเวลาการทำงาน

Time Attendance - ระบบเวลาการทำงาน

Time Attendance

ลงเวลาเข้า-ออก การทำงาน

เพิ่มความสะดวกในลงเวลาเข้าออกงาน ได้ทุกที่ ตามกะงาน ด้วย GPS ผ่าน Mobile Application พร้อมถ่ายรูปยืนยันการลงเวลา ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องดูแล เครื่องลงเวลา ให้ยุ่งยาก

โปรแกรมบริหารงานบุคคลออนไลน์ HR Cloud ระบบลงเวลา Time Attendance

ตารางการทำงาน

จัดตารางการทำงานของพนักงานได้ง่าย แสดงข้อมูล ในรูปแบบปฏิทิน

รองรับกะงานหลากหลายรูปแบบ

พนักงานสามารถดูตารางการทำงานของตัวเองได้ หัวหน้างาน ก็สามารถตรวจสอบ บริหารการทำงานของลูกน้องได้

แสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนในหน้าจอเดียว

วันหยุดประจำปีของบริษัท

กำหนด แก้ไข หรือเพิ่มวันหยุดประจำปีของบริษัท ได้ตามต้องการ

โปรแกรมบริหารงานบุคคลออนไลน์ HR Cloud ระบบลงเวลา Time Attendance

คำนวณการทำงานให้อัตโนมัติ

ระบบจะทำการคำนวณเวลาการทำงาน ขาดงาน ลา มาสาย ออกก่อน และการทำงานล่วงเวลา ให้อัตโนมัติแบบ Real time ตามการลงเวลาของพนักงาน ลดภาระ ลดเวลาการทำงาน ลดความยุ่งยาก เพิ่มความสะดวกสบาย

โปรแกรมบริหารงานบุคคลออนไลน์ HR Cloud ระบบลงเวลา Time Attendance
 5444
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์