วิธีการสั่งซื้อและการชำระเงิน

วิธีการสั่งซื้อและการชำระเงิน

การชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารและขั้นตอนยืนยันการชำระเงิน

เลือกแพ็กเกจที่ต้องการ

พิจารณาเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ขาย

ส่งอีเมล์แจ้งขอราคาได้ที่ sale@myhrcloud.com โทร 063-535-8533, 091-856-5139 หรือ ขอใบเสนอราคาออนไลน์ แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

โอนเงินทางบัญชีธนาคาร

แจ้งหลักฐานการโอนมาที่ sale@myhrcloud.com, account@myhrcloud.com

ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

สามารถโอนเงินผ่านธนาคารในทางเลือกที่คุณสะดวก อาทิเช่น การโอนผ่านตู้ ATM , โอนผ่านธนาคาร , หรือ ใช้บริการ internet-banking ของแต่ละธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา มีโชค (เชียงใหม่)

เลขบัญชี : 843-215903-3

ชื่อบัญชี บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด

ธนาคารทหารไทยธนชาต

สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

เลขบัญชี : 485-2-22276-1

กรุณาตรวจสอบเลขบัญชีก่อนการโอนเงินทุกครั้ง ทางบริษัทไม่รับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้

ขั้นตอนยืนยันการชำระเงิน

  1. Email หลักฐานการโอนเงิน (Pay-In Slip) ให้ระบุชื่อบริษัท / ชื่อผู้ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  2. Email สำเนาหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพื่อทางบริษัทจะได้ Activate License ให้กับลูกค้า
  3. หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ฉบับจริง) ให้จัดส่งมาทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันหลังจากโอนชำระเงินแล้วเพื่อที่ทาง บริษัท จะได้ส่งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ไปยังบริษัทของท่าน (จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ทุกวันพุธ)
  4. ในกรณีที่ใช้บริการในนามนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในส่วนค่าบริการได้
  5. เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0505557001846 (สำนักงานใหญ่) 287 หมู่ที่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
  6. การชำระค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมนั้น ๆ
  7. สำหรับการใช้บริการครั้งแรก กรุณาแนบ ภพ. 20 หรือหนังสือรับรองบริษัทหน้าแรก พร้อมระบุที่อยู่ออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีมาด้วย
หมายเหตุ :
  • บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน สำหรับบริษัทที่มีการจัดส่ง หนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย (ฉบับจริง) มาแล้วเท่านั้น
  • กรณีที่ทางบริษัทฯ ของท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์บริษัทฯ รบกวน Email ภพ.09 มาให้กับทาง แผนกบัญชี Email : sale@myhrcloud.com, account@myhrcloud.com เนื่องจากทางบริษัทฯจะได้จัดส่งเอกสารและเปิดใบกำกับภาษีหรืออื่นฯ ได้ถูกต้องค่ะ
 3097
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์