Report - รายงาน

Report - รายงาน

Report

มีรายงานให้เลือกดูข้อมูลได้ตามต้องการ

ระบบ Time

 • รายงานการลงเวลา

 • รายงานรายละเอียดการทำงาน

 • รายงานการทำงานล่วงเวลา

 • รายงานการลา

ระบบ Payroll

 • รายงานบัญชีเงินเดือนพนักงาน

โปรแกรมบริหารงานบุคคลออนไลน์ HR Cloud ข้อมูลรายงาน Report

นำข้อมูลออกไปใช้ต่อได้ ง่ายๆ

สามารถ Export to ในส่วนงานต่างๆ ได้ตามต้องการ สะดวกใช้ พร้อมตรวจสอบ

โปรแกรมบริหารงานบุคคลออนไลน์ HR Cloud ข้อมูลรายงาน Report

Government

สามารถเรียกรายงาน เพื่อยื่นเอกสารทางราชการได้ ไม่ว่าจะเป็น

 • ภงด.1

 • 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • กท 20 ก.

 • ภงด.1ก

 • สปส.1-03

 • สปส.1-10

 • สปส.6-09 หนังสือแจ้งความสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

โปรแกรมบริหารงานบุคคลออนไลน์ HR Cloud ข้อมูลรายงาน Report
 2694
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์