ความแตกต่างรหว่าง... “ Resume & CV ”

ความแตกต่างรหว่าง... “ Resume & CV ”

อย่าพลาด! ความแตกต่างของ... Resume & CV ใครที่กำลังเตรียมเอกสารสำหรับสมัครงาน คงกำลังสงสัยว่า ทำไมบริษัทนี้ถึงขอให้แนบ CV แต่อีกบริษัทกลับขอเป็น Resume
ทั้งสองสิ่งนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร วันนี้มีคำตอบเรื่องนี้มาเฉลยให้หายข้องใจ เพื่อให้ได้เตรียมเอกสารสมัครงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารไปได้ราบรื่นไม่ติดขัด

มาทำความรู้จัก Resume & CV กันก่อน

Resume เอกสารให้ข้อมูลประวัติส่วนตัวโดยย่อที่บอกรายละเอียดต่าง ๆ ของตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ ความสามารถพิเศษ ทักษะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร โดย Resume นั้น จะไม่ลงรายละเอียดเชิงลึก เน้นการจัดรูปแบบและเนื้อหาที่อ่านง่าย กระชับ ความยาวไม่เกิน 1 – 2 หน้ากระดาษ

CV เอกสารบอกเล่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ค่อนข้างละเอียด และเป็นข้อมูลเชิงลึกกว่า Resume โดยชื่อเต็มของ CV นั้น มาจากคำว่า “ Curriculum Vitae ” ซึ่งหมายถึง เรื่องราวในชีวิตคุณ ทำให้เนื้อหาใน CV จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณแทบจะครอบคลุมครบทุกด้าน ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานที่มีใน Resume และต่อยอดเพิ่มรายละเอียดให้ลึกลงไป อย่างเช่น ความสำเร็จที่ได้รับ รางวัลที่เคยได้รับ มีผลงานวิจัยหรือได้รับประกาศเกียรติคุณเรื่องใด จากที่ไหนบ้าง รวมไปถึงกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม เคยได้รับทุน หรือเป็นตัวแทนในโอกาสสำคัญอะไร ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ตรวจเอกสารรู้จักคุณได้ละเอียดถี่ถ้วนขึ้น โดยการจัดทำ CV นั้น จะมีความยาวไม่น้อยกว่า 2 หน้ากระดาษขึ้นไป มักมีรูปแบบที่ชัดเจน สามารถหยิบมาใช้งานได้เรื่อย ๆ เพราะเนื้อหาใน CV เป็นข้อมูลส่วนตัวที่แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพียงแค่ต้องหมั่นอัปเดตเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ความแตกต่างที่คนสมัครงานควรรู้ระหว่าง Resume และ CV

ความเข้มข้นของข้อมูล

Resume : ประวัติส่วนตัวพอสังเขป ให้ HR ได้พอรู้จักคุณพอประมาณ
CV : ข้อมูลส่วนตัวเชิงลึก ที่รายละเอียดต้องครอบคลุมทุกกิจกรรมและความสำเร็จที่เคยได้ทำ ทั้งทางวิชาการ และส่วนอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ให้ HR ได้รู้จักเป็นอย่างดี

ความยาวของเนื้อหา

Resume : ประมาณ 1 – 2 หน้า เนื้อหาควรกระชับและอ่านง่าย
CV : ไม่น้อยกว่า 2 หน้าขึ้นไป เพื่อให้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองได้ละเอียดที่สุด

ความนิยมในการใช้

Resume : ผู้คนทั่วโลกนิยมใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงาน ไม่ว่าจะเป็นเอเชีย สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
CV : ใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงานในกลุ่มประเทศแถบยุโรป อังกฤษ และนิวซีแลนด์ รวมถึงนิยมใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ การศึกษา อย่างการสมัครขอทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย

จุดประสงค์การใช้งาน

Resume : ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ตัวผู้สมัครงานให้บริษัทได้รู้จัก และเห็นคุณสมบัติหลัก ๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สมัครมากเพียงใด
CV : ใช้สำหรับอธิบายเรื่องราวของผู้สมัครโดยละเอียด ข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้เห็นพื้นฐานของชีวิตที่ผ่านมา เห็นปัจจุบันที่กำลังดำเนินไป รวมทั้งสามารถใส่ข้อมูลในอนาคตที่ผู้สมัครวางเป้าหมายไว้ด้วยก็ได้ โดยข้อมูลใน CV นั้น ควรบ่งบอกตัวตนที่ครอบคลุมของคุณ และเป็นข้อมูลที่คนอ่านจะรับรู้ได้ถึงความพิเศษในตัวคุณที่คู่ควรต่อตำแหน่งงาน หรือทุนนั้น ๆ

ความแตกต่างระหว่าง Resume และ CV นั้น ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ เอาเข้าจริง Resume ก็คือส่วนหนึ่งของ CV และ CV คือส่วนขยายของ Resume แต่ถึงจะแตกต่างกันไม่มาก
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถใช้แทนกันได้ หากคุณยังเลือกหยิบใช้เอกสารสำคัญทั้งสองประเภทนี้แบบผิด ๆ อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คุณพลาดโอกาสได้งานดี ๆ ไปก็เป็นได้

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.thitaramgroup.com

 95
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์