Features

7 รายการ
โปรแกรมเงินเดือน ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll System) กำหนดงวดการจ่าย บันทึกจ่าย ประมวลรายได้ จัดเก็บนำส่งธนาคาร ภาษี ประกันสังคม
5492 ผู้เข้าชม
ระบบ Time Attendance ลงเวลาทำงานออนไลน์ ตั้งค่ากะงานให้พนักงาน พร้อมดูตารางการทำงานและปฏิทินวันหยุดได้อย่างง่ายๆ
5887 ผู้เข้าชม
ระบบ Personel สำหรับจัดการข้อมูลพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว เอกสารทดลองงาน สัญญาจ้าง การปรับตำแหน่งและเงินเดือน หรือการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
6309 ผู้เข้าชม
1063 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์