บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

9 รายการ
โลกแห่งการทำงานในปัจจุบัน คงไม่มีใครปฏิเสธการทำงานแบบ "เป็นทีม" เพราะการทำงานแบบนี้ จะนำเอาทักษะการทำงานของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน มาเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้น ทีมงาน จึงหมายถึงกลุ่มของผู้ซึ่งทำงานร่วมกันรับผลกระทบของงานที่ทำร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน และพึ่งพากันในการทำงาน ทีมงานจะประสบความ สำเร็จได้ ต้องขึ้นอยู่กับการวางรากฐาน หรือการสร้างทีมนั่นเอง บวกกับการใช้เทคนิคบางประการ เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
28 ผู้เข้าชม
เทคนิคบริหารคนรุ่นใหม่ ที่มีพฤติกรรมใจร้อน ไม่อดทน สมาธิสั้น เปลี่ยนใจง่าย ฝ่าย HR หรือหัวหน้างานควรจะรู้ให้ทันและจัดการอย่างไร โดยการบริหารคนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะหลากหลายในพฤติกรรมการทำงาน
62 ผู้เข้าชม
ในส่วนของผู้ใช้งานในระดับธุรกิจนั้น ประโยชน์ของ Cloud Computing นั้น ไม่ใช่เพียงแค่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญในองค์กร คือ การพัฒนาผลผลิต, ประสิทธิภาพ, การเติบโต และ ความทันสมัยขององค์กร โดยผมขอยกตัวอย่างประโยชน์หลักๆ มา 6 หัวข้อดังนี้
30 ผู้เข้าชม
ในการพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยการปรับปรุงบางส่วนของธุรกิจ มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจ ทั้งนี้หากผู้ประกอบการต้องการเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจ สามารถเริ่มต้นด้วยองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งซึ่งจะมีผลต่อผลประกอบการประมาณ 10% ในแต่ละองค์ประกอบ และในบางครั้งอาจเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นได้ถึง 50%
133 ผู้เข้าชม
คนที่ทำกิจการหรือธุรกิจ ตั้งแต่กางเต้นท์ขายหมูปิ้งยันเปิดโรงงาน ย่อมต้องทั้งลงทุน ลงแรง และมีเป้าหมายคือความรุ่งเรือง เติบโต แต่ถ้าผลลัพธ์มันไม่เป็นเช่นนั้น และกลายเป็นว่าวันนี้มันกำลังถดถอยล่ะ?…
58 ผู้เข้าชม
ต้องยอมรับว่า ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับธุรกิจ SME เป็นอย่างมาก เนื่องจาก SME มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
91 ผู้เข้าชม
บอกได้เลยว่าตอนนี้ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ยุค New Normal หรือ ความปกติในรูปแบบใหม่เต็มตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย หรือปรับตัวให้ตรงตามมาตรการที่รัฐได้ตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยการ์ดอย่าตก รวมถึงการเปิดธุรกิจร้านค้าต่างๆ  ก็จำเป็นต้องปรับตัวเช่นกัน
165 ผู้เข้าชม
องค์กรจำเป็นต้องมีผู้ที่จะมาทำหน้าที่บริหารจัดการเรื่องต่างๆ ทางด้านทรัพยากรบุคคล (HR) เพื่อคอยดูแลให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และเกิดผลผลิตที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของบริษัท
189 ผู้เข้าชม
ถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล คุณจะรับมือกับการทำงานในโลก ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ได้อย่างไร ? เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
207 ผู้เข้าชม
297 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์