บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

76 รายการ
การที่พนักงานในแต่ละตำแหน่งในองค์กรสามารถรับรู้หน้าที่หรือขอบเขตและความรับผิดชอบของตัวเองได้นั้น แน่นอนว่าหลักๆแล้วมาจาก คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่ได้รับตั้งแต่วันแรกของการทำงาน และการจะรู้ว่าตำแหน่งที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นั้นครอบคลุมคุณสมบัติใดบ้าง ก็สามารถรับรู้ได้จาก คำบรรยายคุณสมบัติของงาน (Job Specification) แต่ทั้งสองสิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองและอาจสร้างความสับสนและซับซ้อนได้หากปราศจาก “การวิเคราะห์งาน” หรือ Job Analysis นั่นเอง
679 ผู้เข้าชม
วันนี้เราหยิบเอาแหล่งเรียนรู้ระดับสากล (International Learning Platforms) ที่ได้รับความนิยมเอามาฝากกัน องค์กร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนพนักงานเองก็สามารถใช้แหล่งเรียนรู้เหล่านี้ในการนำมาพัฒนาตนเองได้ แต่สิ่งสำคัญก็คือต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาสากลด้วย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเข้าใจข้อมูลได้ยิ่งขึ้น สามารถสกัดนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล
439 ผู้เข้าชม
ในยุคสมัยที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แถมด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid – 19 ในปี 2020 จึงเต็มไปความท้าทายสำหรับงานสาย HR ที่นับวันก็ยิ่งทวีความสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจ บทความนี้จึงอยากชวนทุก ๆ คนมาอ่านเพื่อทบทวน และประเมินความพร้อม เพื่อเตรียมตัวสู่ของ HR Trend ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2021 ปีแห่งการตื่นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะไม่สามารถมันประมาทได้เลย
446 ผู้เข้าชม
หน้าที่หลักของ HR ในยุคนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนัก แต่สิ่งที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงคือทัศนคติในการทำงานที่มี แทนที่จะรอเป็นฝ่ายรับและตอบสนองไปตามข้อมูลจากแผนกอื่น ๆ HR ในวันนี้ควรดำเนินการในเชิงรุกให้มากขึ้น ทั้งการพัฒนาตัวเอง ทั้งการศึกษา เก็บข้อมูล ทำการวิเคราะห์และนำเสนอแก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
394 ผู้เข้าชม
ในยุคดิจิทัลที่โลกหมุนเร็วขึ้น สิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงไป หรือข่าวสารมาแล้วก็ไปอย่างรวดเร็ว การทำงานก็ต้องเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้ก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลา คุณจะรับมือกับการทำงานในโลกยุคดิจิทัลนี้อย่างไร? ถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR) jobsDB แนะนำว่า คุณควรใช้ระบบดิจิทัลหรือเทคโนโลยีมาวางแผนการทำงานเรื่องการจัดการองค์กรของคุณ และนี่คือ 5 ทักษะที่ควรมีสำหรับ HR ในยุคนี้ เพื่อให้ทันกับโลกดิจิทัลที่กำลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว
377 ผู้เข้าชม
ธุรกิจ การลงทุน การค้าขาย ใครบ้างทำแล้วไม่อยากสำเร็จ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกธุรกิจต้องเจอคือ “คู่แข่ง” และการดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่เรียกว่า Blue Ocean (น่านน้ำสีฟ้า) อันหมายถึงการบุกเบิกสิ่งที่ยังไม่ค่อยมีใครทำนั้น เป็นเรื่องยาก ซึ่งหากมัวแต่หาอยู่ก็ไม่แน่ว่าจะทันใครเขาไหม แม้ยังพอมีโอกาสก็มักเป็นในกลุ่มเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม แต่มันก็ไม่ง่ายและไกลตัวสำหรับหลายคน
423 ผู้เข้าชม
หากคุณกำลังมองหาไอเดียเจ๋งๆ เพื่อทำตลาดที่ยิ่งใหญ่ และถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ คุณย่อมทราบดีว่าประสิทธิภาพของ Online Marketing หรือการจัดแคมเปญ จะส่งผลดีอย่างไรต่อผลประกอบการของคุณ ถ้าคุณสร้างการมีส่วนร่วมไม่ได้ คุณก็จะพลาดโอกาสในการขายครั้งยิ่งใหญ่ หรืออย่างน้อยที่สุด คุณก็ต้องรู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร ดังนั้น เพื่อช่วยคุณแก้ปัญหาเหล่านี้ อย่างแรก คุณต้องพัฒนา Content Marketing กระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้ และบอกต่อแบบปากต่อปาก
578 ผู้เข้าชม
โลกแห่งการทำงานในปัจจุบัน คงไม่มีใครปฏิเสธการทำงานแบบ "เป็นทีม" เพราะการทำงานแบบนี้ จะนำเอาทักษะการทำงานของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน มาเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้น ทีมงาน จึงหมายถึงกลุ่มของผู้ซึ่งทำงานร่วมกันรับผลกระทบของงานที่ทำร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน และพึ่งพากันในการทำงาน ทีมงานจะประสบความ สำเร็จได้ ต้องขึ้นอยู่กับการวางรากฐาน หรือการสร้างทีมนั่นเอง บวกกับการใช้เทคนิคบางประการ เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1652 ผู้เข้าชม
เทคนิคบริหารคนรุ่นใหม่ ที่มีพฤติกรรมใจร้อน ไม่อดทน สมาธิสั้น เปลี่ยนใจง่าย ฝ่าย HR หรือหัวหน้างานควรจะรู้ให้ทันและจัดการอย่างไร โดยการบริหารคนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะหลากหลายในพฤติกรรมการทำงาน
801 ผู้เข้าชม
ในส่วนของผู้ใช้งานในระดับธุรกิจนั้น ประโยชน์ของ Cloud Computing นั้น ไม่ใช่เพียงแค่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญในองค์กร คือ การพัฒนาผลผลิต, ประสิทธิภาพ, การเติบโต และ ความทันสมัยขององค์กร โดยผมขอยกตัวอย่างประโยชน์หลักๆ มา 6 หัวข้อดังนี้
526 ผู้เข้าชม
ในการพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยการปรับปรุงบางส่วนของธุรกิจ มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจ ทั้งนี้หากผู้ประกอบการต้องการเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจ สามารถเริ่มต้นด้วยองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งซึ่งจะมีผลต่อผลประกอบการประมาณ 10% ในแต่ละองค์ประกอบ และในบางครั้งอาจเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นได้ถึง 50%
807 ผู้เข้าชม
คนที่ทำกิจการหรือธุรกิจ ตั้งแต่กางเต้นท์ขายหมูปิ้งยันเปิดโรงงาน ย่อมต้องทั้งลงทุน ลงแรง และมีเป้าหมายคือความรุ่งเรือง เติบโต แต่ถ้าผลลัพธ์มันไม่เป็นเช่นนั้น และกลายเป็นว่าวันนี้มันกำลังถดถอยล่ะ?…
2135 ผู้เข้าชม
ต้องยอมรับว่า ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับธุรกิจ SME เป็นอย่างมาก เนื่องจาก SME มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
2542 ผู้เข้าชม
บอกได้เลยว่าตอนนี้ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ยุค New Normal หรือ ความปกติในรูปแบบใหม่เต็มตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย หรือปรับตัวให้ตรงตามมาตรการที่รัฐได้ตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยการ์ดอย่าตก รวมถึงการเปิดธุรกิจร้านค้าต่างๆ  ก็จำเป็นต้องปรับตัวเช่นกัน
755 ผู้เข้าชม
องค์กรจำเป็นต้องมีผู้ที่จะมาทำหน้าที่บริหารจัดการเรื่องต่างๆ ทางด้านทรัพยากรบุคคล (HR) เพื่อคอยดูแลให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และเกิดผลผลิตที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของบริษัท
676 ผู้เข้าชม
ถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล คุณจะรับมือกับการทำงานในโลก ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ได้อย่างไร ? เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
695 ผู้เข้าชม
5212 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์