คู่มือการใช้งาน

คู่มือระบบ Organization

คู่มือระบบ Organization

1 รายการ
สำหรับกำหนดข้อมูลองค์กร หน่วยงาน ตำแหน่งงาน ข่าวสารองค์กร กองทุนสำรอง ประเภทการลา การกำหนดข้อลดหย่อนต่าง ๆ รวมไปถึงสิทธิ์การอนุมัติ
1236 ผู้เข้าชม
4312 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์