คู่มือการใช้งาน

คู่มือระบบ Approve Center

คู่มือระบบ Approve Center

1 รายการ
สำหรับจัดการเอกสารร้องขอต่างๆ ทั้งการอนุมัติเอกสารของผู้อนุมัติ และการบันทึกคำร้องขอเอกสารจากพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารขอลา, ขอทำงานล่วงเวลา, ขอแก้ไขเวลา และการขอทำงานนอกสถานที่
1218 ผู้เข้าชม
3623 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์