คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม HRCloud

  • หน้าแรก

  • ระบบ Payroll

  • FAQ - วิธีแก้ไขกรณีโหลดไฟล์จัดเก็บนำส่งภาษีภงด 1 ยื่นผ่าน internet (PND 1 Net) ไม่ได้

FAQ - วิธีแก้ไขกรณีโหลดไฟล์จัดเก็บนำส่งภาษีภงด 1 ยื่นผ่าน internet (PND 1 Net) ไม่ได้

  • หน้าแรก

  • ระบบ Payroll

  • FAQ - วิธีแก้ไขกรณีโหลดไฟล์จัดเก็บนำส่งภาษีภงด 1 ยื่นผ่าน internet (PND 1 Net) ไม่ได้

FAQ - วิธีแก้ไขกรณีโหลดไฟล์จัดเก็บนำส่งภาษีภงด 1 ยื่นผ่าน internet (PND 1 Net) ไม่ได้

Q:
A:

FAQ - วิธีแก้ไขกรณีโหลดไฟล์จัดเก็บนำส่งภาษีภงด 1 ยื่นผ่าน internet (PND 1 Net) ไม่ได้


ขั้นตอนการแก้ไขกรณีที่โหลดไฟล์จัดเก็บนำส่งภาษีแล้วไม่ได้ 4 ไฟล์ มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 copy link : chrome://settings/content/automaticDownloads ไปวางบนเว็บเบราว์เซอร์
คลิกเลือกตามภาพ 1. Sites can ask to automatically download multiple files
                            2. Allowed to automatically download multiple files กด Addcopy link : https://app.myhrcloud.com:443 วางในกรอบสีแดง แล้วกด Add  สามารถโหลดไฟล์จัดเก็บนำส่งภาษีได้เลย

 250
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์