คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม HRCloud

FAQ – ยกเลิกเอกสารพ้นสภาพ

FAQ – ยกเลิกเอกสารพ้นสภาพ

Q:
A:

FAQ – ยกเลิกเอกสารพ้นสภาพ

โปรแกรม HR Cloud สามารถยกเลิกเอกสารพ้นสภาพพนักงาน ได้ที่ฟังก์ชั่น Personnel เมนู พ้นสภาพ สำหรับขั้นตอนการยกเลิกเอกสารพ้นสภาพ สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ฟังก์ชั่น Personnel
ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู พ้นสภาพ
ขั้นตอนที่ 3 เข้าไปในเอกสารพ้นสภาพที่ต้องการยกเลิก
ขั้นตอนที่ 4 กด Cancel เพื่อยกเลิกเอกสาร
ขั้นตอนที่ 5 Check box ยกเลิก
ขั้นตอนที่ 6 กด เพื่อบันทึกข้อมูล

 91
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์