คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม HRCloud

  • หน้าแรก

  • ระบบ Payroll

  • FAQ – วิธีการแก้ไขจำนวนเงินหักสมทบประกันสังคมและภาษีของพนักงานในประมวลผลรายได้

FAQ – วิธีการแก้ไขจำนวนเงินหักสมทบประกันสังคมและภาษีของพนักงานในประมวลผลรายได้

  • หน้าแรก

  • ระบบ Payroll

  • FAQ – วิธีการแก้ไขจำนวนเงินหักสมทบประกันสังคมและภาษีของพนักงานในประมวลผลรายได้

FAQ – วิธีการแก้ไขจำนวนเงินหักสมทบประกันสังคมและภาษีของพนักงานในประมวลผลรายได้

Q:
A:

FAQ – วิธีการแก้ไขจำนวนเงินหักสมทบภาษีและประกันสังคม
ของพนักงานในประมวลผลรายได้


ขั้นตอนการแก้ไขจำนวนเงินหักสมทบภาษี ของพนักงานสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
     1. เข้าไปที่ฟังก์ชั่น Payroll
     2. เลือกเมนูประมวลผลรายได้
     3. เลือกพนักงานที่ต้องการแก้ไข
     4. Click เลือกหัวข้อภาษีระบบจะแสดงหน้าต่างให้แก้ไข
     5. แก้ไขยอดภาษีที่ต้องการ
     6. กด Save เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลขั้นตอนการแก้ไขจำนวนเงินหักสมทบประกันสังคมของพนักงาน สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
     1. เข้าไปที่ฟังก์ชั่น Payroll
     2. เลือกเมนูประมวลผลรายได้
     3. เลือกพนักงานที่ต้องการแก้ไข
     4. Click เลือกหัวข้อประกันสังคม
         ช่องที่ 1 สำหรับนายจ้าง
         ช่องที่ 2 สำรับลูกจ้าง
         ทำการแก้ไขยอดประกันสังคมที่ต้องการ
     5. กด Save เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล

 30
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์