คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม HRCloud

FAQ – กำหนดสถานที่ลงเวลาให้พนักงานได้อย่างไร

FAQ – กำหนดสถานที่ลงเวลาให้พนักงานได้อย่างไร

Q:
A:

FAQ – กำหนดสถานที่ลงเวลาให้พนักงานได้อย่างไร

โปรแกรม HR Cloud สามารถกำหนดสถานที่ลงเวลาให้พนักงานได้ที่ฟังก์ชั่น Setup เมนู วิธีการลงเวลา
สำหรับขั้นตอนการกำหนดสถานที่ลงเวลาให้พนักงานสามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ฟังก์ชั่น Setup
ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู วิธีการลงเวลา
ขั้นตอนที่ 3 เลือกหัวข้อ GPS
ขั้นตอนที่ 4 กดบวกเพื่อเพิ่มสถานที่ลงเวลาให้พนักงาน (GPS)


ขั้นตอนที่ 5
เลือกประเภทการลงเวลา
            - การลงเวลาภายในองค์กร
            - การลงเวลาภายนอกองค์กร
ขั้นตอนที่ 6 กำหนดรหัสสถานที่
ขั้นตอนที่ 7 กำหนดชื่อสถานที่
ขั้นตอนที่ 8 เพิ่มข้อมูล ละติจูด,ลองจิจูด หรือจะเลื่อนหมุดเพื่อหาตำแหน่งก็ได้
ขั้นตอนที่ 9 กำหนดรัศมี GPS สถานที่ลงเวลา
ขั้นตอนที่ 10 กด Add เพื่อเพิ่มสถานที่ลงเวลา (GPS)
ขั้นตอนที่ 11 กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ

 23
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์