คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม HRCloud

FAQ – วิธีการกำหนดกะงาน OT วันหยุด

FAQ – วิธีการกำหนดกะงาน OT วันหยุด

Q:
A:

                                          FAQ – วิธีการกำหนดกะงาน OT วันหยุด


ขั้นที่ 1
ไปที่ฟังก์ชั่น Set up > กะงาน

ขั้นที่ 2
กดเพิ่มข้อมูล เพื่อสร้างกะงาน
ขั้นที่ 3
เลือก กะงาน OT วันหยุด และ กำหนดข้อมูล ต่างๆ ให้ครบถ้วน
ขั้นที่ 4
กำหนดข้อมูลในส่วนของ รหัสรายได้ ของกะงานว่าต้องการให้มีรายได้
OT เท่าไหร่สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ OT1.0 / OT1.5 / OT2.0 / OT3.0
ขั้นที่ 5 เมื่อกำหนดเรียบร้อยจะสามารถลงเวลากะงาน OT วันหยุดได้และสามารถขอเอกสารการ ขอทำงานล่วงเวลาได้ จากนั้นให้กด Save เพื่อบันทึกข้อมูลจะมีข้อมูลกะงานที่กำหนดแสดงขึ้นหน้ากะงานดังภาพด้านล่าง


 474
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์