คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม HRCloud

FAQ – ขั้นตอนแก้ไขข้อมูลการหักเงินสมทบร้อยละประกันสังคม

FAQ – ขั้นตอนแก้ไขข้อมูลการหักเงินสมทบร้อยละประกันสังคม

Q:
A:

                            FAQ – ขั้นตอนแก้ไขข้อมูลการหักเงินสมทบร้อยละประกันสังคม

ขั้นที่ 1 ไปที่ฟังก์ชั่น Organization > ข้อมูลองค์กร > เลือก “ชื่อองค์กร”


ขั้นที่ 2 เลือกหัวข้อ “ประกันสังคม”
หมายเหตุ : กรณีบริษัทมีสาขาย่อย จะต้องทำการแก้ไขข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน 169
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์