คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม HRCloud

FAQ – การจัดเก็บนำส่งประกันสังคม

FAQ – การจัดเก็บนำส่งประกันสังคม

Q:
A:

                                                          FAQ – การจัดเก็บนำส่งประกันสังคม

โปรแกรม HR Cloud สามารถจัดเก็บข้อมูลนำส่งในรูปแบบของ Text file ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 ไปที่ฟังก์ชั่น Payroll > จัดเก็บนำส่ง > เลือก “นำส่งประกันสังคม”ขั้นที่ 2 เลือกข้อมูล

  • งวดปี : เลือกงวดปีที่ต้องการ
  • เดือน : เลือกเดือนที่ต้องการ
  • ชื่องวดการจ่าย : เลือกชื่องวดการจ่ายที่ต้องการ และกดขั้นที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนขั้นที่ 4 เมื่อกด ข้อมูลที่จะ Generate ออกมาจะเป็น Text file

 323
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์