คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม HRCloud

FAQ – ขั้นตอนการเปลี่ยน E-mail

FAQ – ขั้นตอนการเปลี่ยน E-mail

Q:
A:

                                                          FAQ – ขั้นตอนการเปลี่ยน E-mail


ขั้นที่ 1 ไปที่ฟังก์ชั่น Personnel > ข้อมูลพนักงาน > เลือกพนักงานที่ต้องการเปลี่ยน E-mail


ขั้นที่ 2
ไปที่หัวข้อ ผู้ใช้ ในส่วนของ E-mail คือ User ของพนักงาน

            ให้เปลี่ยน E-mail เดิมเป็น E-mail ใหม่ และกด
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ E-mail เปิด E-mail HRCloud   และกด


  ขั้นที่ 4
  ตั้งรหัสผ่านที่จะเข้าใช้งานโปรแกรม HRCloud เสร็จแล้ว
             กด   สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้เลย

   108
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์