คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม HRCloud

FAQ – กรณีที่เข้าใช้งานโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ตัวเองไม่ได้ แต่สามารถเข้าเครื่องอื่นได้

FAQ – กรณีที่เข้าใช้งานโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ตัวเองไม่ได้ แต่สามารถเข้าเครื่องอื่นได้

Q:
A:

FAQ – กรณีที่เข้าใช้งานโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ตัวเองไม่ได้
แต่สามารถเข้าเครื่องอื่นได้

กรณีที่ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เข้าใช้งานในคอมพิวเตอร์ตัวเองไม่ได้
ระบบแจ้งเตือน Your session has timed out. Please login again ทุกครั้งที่ login เข้าระบบ
“แต่สามารถ login เข้าระบบ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้”


ให้ตรวจเช็ค/แก้ไขตรง TimeZone สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 คลิกขวาที่นาฬิกา ตรงขวาล่าง ของหน้าจอ
ขั้นที่ 2 เลือก Adjust Date/Time


ขั้นที่ 3 กดเปิด Set time automatically และเลือก Time zone เป็น (UTC+07.00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

 182
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์