คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม HRCloud

FAQ – กรณีลงเวลาผิดพลาด หรือลืมลงเวลา จะทำยังไง

FAQ – กรณีลงเวลาผิดพลาด หรือลืมลงเวลา จะทำยังไง

Q:
A:

แบบที่ 1 Admin แก้ไขเวลาให้กับพนักงานเอง

ขั้นที่ 1 ไปที่ฟังก์ชั้น Time Attendance > เวลาการทำงาน

ขั้นที่ 2 เลือกช่วงวันที่ / องค์กร / หน่วยงาน / ตำแหน่ง / พนักงาน เมื่อกำหนดข้อมูลเสร็จแล้วกด แสดงข้อมูล
ขั้นที่ 3 กดลูกศรลง และกด Edit (ดินสอสีฟ้า) แก้ไขเวลาที่ผิดพลาด เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกด Save บันทึกข้อมูล

แบบที่ 2 พนักงานขอเอกสารอนุมัติแก้ไขเวลาผ่านทาง PC หรือ ผ่านทาง Mobile Application HRCloud

ขั้นที่ 1 ไปที่ ขออนุมัติแก้ไขเวลา > เพิ่มข้อมูล(รูปบวกสีเขียว)

ขั้นที่ 2 เลือกวันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด ที่ต้องการแก้ไขเวลา

ขั้นที่ 3 กดแสดงข้อมูล และกด Edit แก้ไขเวลาเข้า - เวลาออกที่ผิดผลาด / ลืมลงเวลา พร้อมระบุสาเหตุและกด OK

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง > กดบันทึกข้อมูล

การขอเอกสารอนุมัติแก้ไขเวลาผ่านทาง Mobile Application HRCloud

ขั้นที่ 1 ไปที่หน้า ขออนมุัติแก้ไขเวลา และกดเครื่องหมายบวกสีเขียว

ขั้นที่ 2 กดแก้ไขเวลา กำหนดวันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด ที่ต้องการแก้ไขเวลาแล้วกดเครื่องหมายเช็คถูก

ขั้นที่ 3 กดเอกสารเพื่อเพิ่มเวลาที่ต้องการแก้ไข > กำหนดวันที่ ช่วงเวลาที่ต้องการแก้ไข พร้อมระบุสาเหตุ เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กดเช็คถูก และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง > บันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : ต้องมีการอนุมัติเอกสารให้เรียบร้อย เวลาถึงจะถูกเปลี่ยนตามเอกสารที่ขออนมุัติ

 479
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์