คำถามที่พบบ่อย FAQs

เรายินดีช่วยเหลือคุณหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม HRCloud

FAQ – การใช้งาน GL Account

FAQ – การใช้งาน GL Account

Q:
A:

FAQ – การใช้งาน GL Account


ขั้นตอนที่ 1
กำหนด บัญชี
ไปที่ฟังก์ชั่น Setup > บัญชี : จะแสดงรายการบัญชีที่ได้มีการกำหนดไว้ สามารถเพิ่มได้โดยกดเมื่อกด เพิ่มรายการบัญชี ผู้ใช้ต้องทำการกรอก รหัสบัญชี ชื่อบัญชี เพื่อเพิ่มรายการบัญชีที่ต้องการ
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกด


เมื่อกด Save ข้อมูลรายการบัญชีจะแสดงที่หน้า List


ขั้นตอนที่ 2 กำหนด “รายได้ - รายหัก” ให้เชื่อมกับรายการบัญชี
ไปที่ฟังก์ชั่น Setup > รายได้ – รายหัก เลือกรายได้ – รายหัก ที่ต้องการกำหนดการเชื่อมกับรายการบัญชี


เพิ่มรหัสบัญชีที่ได้มีการกำหนดไป เพื่อให้ รายได้–รายหักและบัญชี เชื่อมกัน
เมื่อกด Save รหัสบัญชีจะแสดงที่หน้า List ดังรูป จากนั้นให้เพิ่มข้อมูลทั้งหมดให้ครบ


ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดรูปแบบการเชื่อมและการดึงข้อมูล GL Account
ไปที่ฟังก์ชัน Payroll > GL Account > กำหนดรูปแบบการเชื่อม GL
     - รหัสรูปแบบการเชื่อม : ผู้ใช้สามารถกำหนดเป็นแบบไหนก็ได้ เช่น รหัส 001 ,002 , JK-1 , JK-2
     - รหัสสมุดรายวัน : ผู้ใช้สามารถกำหนดเป็นแบบไหนก็ได้ เช่น 01 ,001 ,02 ,002
     - เลือกกำหนดรหัสบัญชีให้ตรงกับรายการบัญชี เช่น รหัสบัญชีเงินเดือน ให้ใส่ในช่องรายการบัญชีเงินเดือน เป็นต้น
        เมื่อกำหนดข้อมูลครบหมดแล้ว กด

*หากทางบริษัทมี รหัสรูปแบบการเชื่อม รหัสสมุดรายวัน ที่ใช้งานอยู่แล้ว สามารถเอารหัสที่ใช้งานอยูมากรองในส่วนนี้ได้เลย*

การดึงข้อมูล GL Account

ให้ผู้ใช้เลือกข้อมูล งวดปี เดือน และงวดการจ่าย ที่ต้องการดึงข้อมูล เสร็จแล้วกด Summary จะแสดงข้อมูลดังรูป
และผู้ใช้สามารถ ได้ โดยกด ดังรูป

 387
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์